Barso Re Megha Megha (Guru) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Sargam Notes Piano Notes Sargam Notes All Songs List Piano Notes All Songs List

Barso Re Megha Megha (Guru) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

     SCALE OF THE SONG IS C MAJOR

Nyaa ree nyaa ree

P.D. P.D. P.D. P.D.

Nyaa ree nyaa ree

P.D. P.D. P.D. P.D.

Nanaana nyaa ree

D.D.D.P. N..N.D.

Nyaa ree nyaa ree

D..D.P. N..N.D.

Nanaa ree nanaa ree nanaa ree naana ree

D..D.P. N..N.D. S’..S’.S’.R’.S’.N.S’.N.D.

Barsoo ree meghaa meghaaa

P.D.D.P.G.P.G.P.

Barsoo ree meghaa meghaaa

P.D.D.P.G.P.G.P.

Barsoo ree meghaa barsoo

P.D.D.P.G.P.G.R.G..

Barsoo ree meghaa meghaaa

P.D.D.P.G.P.G.P.

Barsoo ree meghaa meghaaa

P.D.D.P.G.P.G.P.

Barsoo ree meghaa barsoo

P.D.D.P.G.P.G.R.G..

Meethaa haaa kosaa haii barish kaa bosaa haiii

d..G.G.m.m.G.. R.R.S. R.G.R.S.d.

Meethaa haaa kosaa haii barish kaa bosaa haiii

d..G.G.m.m.G.. R.R.S. R.G.R.S.d..

Meethaa haaa kosaa haii barish kaa bosaa haiii

d..G.G.m.m.G.. R.R.S. R.G.R.S.d.

Meethaa haaa kosaa haii barish kaa bosaa haiii

d..G.G.m.m.G.. R.R.S. R.G.R.S.d..

Chall chall chall chall chall chall chall chall chall

R.R.R.R.R.R.R.R. R.R. R.R.R. R.R.R. R.R.R.R.R.

Nanaa ree nanaa ree nanaa ree naana ree

D..D.P. N..N.D. S’..S’.S’.R’.S’.N.S’.N.D.

Nanaa ree nanaa ree nanaa ree naana ree

D..D.P. N..N.D. S’..S’.S’.R’.S’.N.S’.N.D.

Nanaa ree nanaa ree nanaa ree naana ree

D..D.P. N..N.D. S’..S’.S’.R’.S’.N.S’.N.D.

Nanaa ree nanaa ree nanaa ree naana ree

D..D.P. N..N.D. S’..S’.S’.R’.S’.N.S’.N.D.

Barsoo reee

P.D.D..P…

Barsoo ree meghaa meghaaa

P.D.D.P.G.P.G.P.

Barsoo ree meghaa meghaaa

P.D.D.P.G.P.G.P.

Barsoo ree meghaa barsoo

P.D.D.P.G.P.G.R.G..

Also Read This :-

Where

 

DO –  SA       –    S  
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE

PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M


HIGH OCTAVE

SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR


DHA –  D(k)

NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Latest Sargam Notes Latest Piano Notes Sargam Notes Piano Notes

Leave a Comment

error: Content is protected !!