Best Alankars For Practice – 8

Best Alankars For Practice - 8

Best Alankars For Practice – 8 S.R.G. S.R.G.m. R.G.m. R.G.m.P. G.m.P. G.m.P.D. m.P.D .m.P.D.N. P.D.N. P.D.N.S’. S’.N.D. S’.N.D.P. N.D.P. N.D.P.m. D.P.m. D.P.m.G. P.m.G. P.m.G.R. m.G.R .m.G.R.S. S.R.G. S.R.G.m.P. R.G.m. R.G.m.P.D. G.m.P. G.m.P.D.N. m.P.D .m.P.D.N.S’. S’.N.D. S’.N.D.P.m. N.D.P. N.D.P.m.G. D.P.m. D.P.m.G.R. P.m.G. P.m.G.R.S. S.R.G. S.R.G.m.D. R.G.m. R.G.m.P.N. G.m.P. G.m.P.D.S’. S’.N.D. S’.N.D.P.G. N.D.P. N.D.P.m.R. D.P.m. D.P.m.G.S. S.R.R.G. … Read more Best Alankars For Practice – 8

Best Raga Bhopali Alankars For Practice – 2

Best Raga Bhopali Alankars For Practice - 2

Best Raga Bhopali Alankars For Practice – 2 p.S.d.p.d. d.R.S.d.S. S.G.R.S.R. R.P.G.R.G. G.D.P.G.P. P.G.P.D.G. G.R.G.P.R. R.S.R.G.S. S.d.S.R.d. d.p.d.S.p. p.S.d.S.d.p.d. d.R.S.R.S.d.S. S.G.R.G.R.S.R. R.P.G.P.G.R.G. G.D.P.D.P.G.P. P.G.P.D.P.D.G. G.R.G.P.G.P.R. R.S.R.G.R.G.S. S.d.S.R.S.R.d. d.p.d.S.d.S.p. p.S.d.p.d.p.d. d.R.S.d.S.d.S. S.G.R.S.R.S.R. R.P.G.R.G.R.G. G.D.P.G.P.G.P. P.G.P.G.P.D.G. G.R.G.R.G.P.R. R.S.R.S.R.G.S. S.d.S.d.S.R.d. d.p.d.p.d.S.p. p.p.S.d.p.d. d.d.R.S.d.S. S.S.G.R.S.R. R.R.P.G.R.G. G.G.D.P.G.P. P.G.P.D.G.G. G.R.G.P.R.R. R.S.R.G.S.S. S.d.S.R.d.d. d.p.d.S.p.p. p.S.d.d.p.d. d.R.S.S.d.S. S.G.R.R.S.R. R.P.G.G.R.G. G.D.P.P.G.P. P.G.P.P.D.G. G.R.G.G.P.R. … Read more Best Raga Bhopali Alankars For Practice – 2

Best Alankars For Practice – 7

Best Alankars For Practice - 7

Best Alankars For Practice – 7 P.N.D.S’.N. D.S’.N.R’.S’. N.R’.S’.G’.R’. S’.G’.R’.m’.G’. R’.m’.G’.P’.m’. m’.P’.G’.m’.R’. G’.m’.R’.G’.S’. R’.G’.S’.R’.N. S’.R’.N.S’.D. N.S’.D.N.P. P.N.N.D.S’.N. D.S’.S’.N.R’.S’. N.R’.R’.S’.G’.R’. S’.G’.G’.R’.m’.G’. R’.m’.m’.G’.P’.m’. m’.P’.G’.m’.m’.R’. G’.m’.R’.G’.G’.S’. R’.G’.S’.R’.R’.N. S’.R’.N.S’.S’.D. N.S’.D.N.N.P. P.N.D.S’.S’.N. D.S’.N.R’.R’.S’. N.R’.S’.G’.G’.R’. S’.G’.R’.m’.m’.G’. R’.m’.G’.P’.P’.m’. m’.P’.P’.G’.m’.R’. G’.m’.m’.R’.G’.S’. R’.G’.G’.S’.R’.N. S’.R’.R’.N.S’.D. N.S’.S’.D.N.P. P.N.N.D.S’.S’.N. D.S’.S’.N.R’.R’.S’. N.R’.R’.S’.G’.G’.R’. S’.G’.G’.R’.m’.m’.G’. R’.m’.m’.G’.P’.P.m’. m’.P’.P’.G’.m’.m’.R’. G’.m’.m’.R’.G’.G’.S’. R’.G’.G’.S’.R’.R’.N. S’.R’.R’.N.S’.S’.D. N.S’.S’.D.N.N.P. P.N.D.D.S’.N. D.S’.N.N.R’.S’. N.R’.S’.S’.G’.R’. S’.G’.R’.R’.m’.G’. R’.m’.G’.G’.P’.m’. m’.P’.G’.G’.m’.R’. G’.m’.R’.R’.G’.S’. R’.G’.S’.S’.R’.N. S’.R’.N.N.S’.D. … Read more Best Alankars For Practice – 7

Best Alankars For Practice – 6

Best Alankars For Practice - 6

Best Alankars For Practice – 6 D.P. N.D. S’.N. R’.S’. m’.G’. P’.m’. P’.m’. m’.G’. G’.R’. R’.S’. S’.N. N.D D.P. D.D.P. N.N.D. S’.S’.N. R’.R’.S’. m’.m’.G’. P’.P’.m. P’.P’.m’. m’.m’.G’. G’.G’.R’. R’.R’.S’. S’.S’.N. N.N.D. D.D.P. D.PP.. N.D.D. S’.N.N. R’.S’.S’. m’.G’.G’. P’.m’.m’. P’.m’.m’. m’.G’.G’. G’.R’.R’. R’.S’.S’. S’.N.N. N.DD. D.P.P. R.S. G.R. m.G. P.m. D.P. N.D. S’.N. N.S’. D.N. P.D. … Read more Best Alankars For Practice – 6

Best Raga Bhairav Alankars For Practice

Best Raga Bhairav Alankars For Practice

Best Raga Bhairav Alankars For Practice S.R(K). R(K).G. G.m. m.P. P.D(K). D(K).N. N.S’. S’.N. N.D(K). D(K).P. P.m. m.G. G.R(K). R(K).S. S.m. R(K).P. G.D(K). m.N. P.S’. D(K).R'(K). N.G’. G’.N. R'(K).D(K). S’.P. N.m. D(K).G. P.R(K). m.S. S.m.m. R(K).P.P. G.D(K).D(K). m.N.N. P.S’.S’. D(K).R'(K).R(K). N.G’.G’. G’.N.N. R'(K).D(K).D(K). S’.P.P. N.m.m. D(K).G.G. P.R(K).R(K). m.S.S. S.S.R(K). R(K).R(K).G. G.G.m. m.m.P. P.P.D(K). D(K).D(K).N. N.N.S’. … Read more Best Raga Bhairav Alankars For Practice

Best Alankars For Practice – 5

Best Alankars For Practice - 5

Best Alankars For Practice – 5 d.R.P.S’. n.G.D.R’. S.m.N.G’. R.P.S’.m’. G.D.R’.P’. P’.R’.D.G. m’.S’.P.R. G’.N.m.S. R’.D.G.n. S’.P.R.d. d.R.R.P.S’. n.G.G.D.R’. S.m.m.N.G’. R.P.P.S’.m’. G.D.D.R’.P’. P’.R’.R’.D.G. m’.S’.S’.P.R. G’.N.N.m.S. R’.D.D.G.n. S’.P.P.R.d. d.R.R.P.P.S’. n.G.G.D.D.R’. S.m.m.N.N.G’. R.P.P.S’.S’.m’. G.D.D.R’.R.P’. P’.R’.R’.D.D.G. m’.S’.S’.P.P.R. G’.N.N.m.m.S. R’.D.D.G.G.n. S’.P.P.R.R.d. d.R.P.P.S’. n.G.D.D.R’. S.m.N.N.G’. R.P.S’.S’.m’. G.D.R’.R’.P’. P’.R’.D.D.G. m’.S’.P.P.R. G’.N.m.m.S. R’.D.G.G.n. S’.P.R.R.d. d.P.S’. n.D.R’. S.N.G’. R.S’.m’. G.R’.P’. P’.R’.G. m’.S’.R. G’.N.S. R’.D.n. … Read more Best Alankars For Practice – 5

Best Alankars For Practice – 4

Best Alankars For Practice - 4

Best Alankars For Practice – 4 S.R.G.R.G.R.S. R.G.m.G.m.G.R. G.m.P.m.P.m.G. m.P.D.P.D.P.m. P.D.N.D.N.D.P. D.N.S’.N.S’.N.D. N.S’.R’.S’.R’.S’.N. S’.R’.G’.R’.G’.R’.S’. S’.R’.G’.R’.G’.R’.S’. N.S’.R’.S’.R’.S’.N. D.N.S’.N.S’.N.D. P.D.N.D.N.D.P. m.P.D.P.D.P.m. G.m.P.m.P.m.G. R.G.m.G.m.G.R. S.R.G.R.G.R.S. S.R.R.G.R.S. R.G.G.m.G.R. G.m.m.P.m.G. m.P.P.D.P.m. P.D.D.N.D.P. D.N.N.S’.N.D. N.S’.S’.R’.S’.N. S’.R’.R’.G’.R’.S’. S’.R’.R’.G’.R’.S’. N.S’.S’.R’.S’.N. D.N.N.S’.N.D. P.D.D.N.D.P. m.P.P.D.P.m. G.m.m.P.m.G. R.G.G.m.G.R. S.R.R.G.R.S. S.R.G.G.R.G.R.S. R.G.m.m.G.m.G.R. G.m.P.P.m.P.m.G. m.P.D.D.P.D.P.m. P.D.N.N.D.N.D.P. D.N.S’.S’.N.S’.N.D. N.S’.R’.R’.S’.R’.S’.N. S’.R’.G’.G’.R’.G’.R’.S’. S’.R’.G’.G’.R’.G’.R’.S’. N.S’.R’.R’.S’.R’.S’.N. D.N.S’.S’.N.S’.N.D. P.D.N.N.D.N.D.P. m.P.D.D.P.D.P.m. G.m.P.P.m.P.m.G. R.G.m.m.G.m.G.R. S.R.G.G.R.G.R.S. S.R.G.m.R.G.R.S. R.G.m.P.G.m.G.R. G.m.P.D.m.P.m.G. m.P.D.N.P.D.P.m. … Read more Best Alankars For Practice – 4

Best Raga Desh Alankars For Practice

Best Raga Desh Alankars For Practice

Best Raga Desh Alankars For Practice S.R.m. R.m.P. m.P.N. P.N.S’. S’.N(K).D. N(K).D.P. D.P.m. P.m.G. m.G.R. G.R.S. S.S.R.m. R.R.m.P. m.m.P.N. P.P.N.S’. S’.S’.N(K).D. N(K).N(K).D.P. D.D.P.m. P.P.m.G. m.m.G.R. G.G.R.S. S.m.R. R.P.m. m.N.P. P.S’.N. N.R’.S’. S’.D.N(K). N(K).P.D. D.m.P. P.G.m. m.R.G. G.S.R. n(k).R.S. S.m.m.R. R.P.P.m. m.N.N.P. P.S’.S’.N. N.R’.R’.S’. S’.D.D.N(K). N(K).P.P.D. D.m.m.P. P.G.G.m. m.R.R.G. G.S.S.R. n(k).R.R.S. S.R.m.m. R.m.P.P. m.P.N.N. P.N.S’.S’. S’.N(K).D.D. … Read more Best Raga Desh Alankars For Practice

Best Alankar For Practice – 3

Best Alankar For Practice - 3

Best Alankar For Practice – 3 S.R.S.R.G. R.G.R.G.m. G.m.G.m.P. m.P.m.P.D. P.D.P.D.N. D.N.D.N.S’. S’.N.S’.N.D. N.D.N.D.P. D.P.D.P.m. P.m.P.m.G. m.G.m.G.R. G.R.G.R.S. S.R.S.R.G.m. R.G.R.G.m.P. G.m.G.m.P.D. m.P.m.P.D.N. P.D.P.D.N.S’. S’.N.S’.N.D.P. N.D.N.D.P.m. D.P.D.P.m.G. P.m.P.m.G.R. m.G.m.G.R.S. S.R.G. S.R.G.m. R.G.m. R.G.m.P. G.m.P. G.m.P.D. m.P.D. m.P.D.N. P.D.N. P.D.N.S’. S’.N.D. S’.N.D.P. N.D.P. N.D.P.m. D.P.m. D.P.m.G. P.m.G. P.m.G.R. m.G.R. m.G.R.S. S.R. S.R. S.R.G.m. S.R.G.m.P.D.N.S’. S’.N. S’.N. S’.N.D.P. … Read more Best Alankar For Practice – 3

Pyramid Alankars For Practice

Pyramid Alankars For Practice

Pyramid Alankars For Practice S. S.R.S. S.R.G.R.S. S.R.G.m.G.R.S. S.R.G.m.P.m.G.R.S. S.R.G.m.P.D.P.m.G.R.S. S.R.G.m.P.D.N.D.P.m.G.R.S S.R.G.m.P.D.N.S’.N.D.P.m.G.R.S. S’. S’.N.S’. S’.N.D.N.S’. S’.N.D.P.D.N.S’. S’.N.D.P.m.P.D.N.S’. S’.N.D.P.m.G.m.P.D.N.S’. S’.N.D.P.m.G.R.G.m.P.D.N.S’. S’.N.D.P.m.G.R.S.R.G.m.P.D.N.S’. P. P.D.P. P.D.N.D.P. P.D.N.S’.N.D.P. P.D.N.S’.R’.S’.N.D.P. P.D.N.S’.R’.G’.R’.S’.N.D.P. P.D.N.S’.R’.G’.m’.G’.R’.S’.N.D.P. P.D.N.S’.R’.G’.m’.P’.m’.G’.R’.S’.N.D.P.   Where DO –  SA       –    S  RE  –  RE      –    RMI  –  GA      –    GFA  –   MA    … Read more Pyramid Alankars For Practice

error: Content is protected !!